BoJi sport - Expedice osídlením povodí Orlice
EXPEDICE povodím Orlic
Rozloha povodí: 2 100 km2; délka hranice: 360 Km; délka turistických tras 1 650 km;
POZNÁVÁNÍ ŘEK
Začátek
28.12. 2005
Ukončení
17.03. 2007
Ujito
550 BKm
Počet etap
28
Celková účast
41 osob
Označeno
11 pramenů
 
OSÍDLENÍM
Začátek
29.03.2008
Ukončení
31.05.2014
Ujito
1 480 BKm
Celková účast
55 osob
Počet etap
81
Navštíveno:
605 osad a obcí
112 zaniklých tvrzí a hradů
37 zaniklých osad
23 měst
19 zámků a zámečků
5 hradů a tvrzí
MAPY.CZ
 
PO HRANICI
Začátek
14.06.2014
Ukončení
24.10. 2015
Ujito
360 BKm
MAPY.CZ
 
ZNAČENÉ TRASY KČT
Začátek
07.11.2015
Ukončení
?
Ujito
? BKm
MAPY.CZ