BoJi sport - Po značených stezkách KČT
Značené turistické trasy KČT
Délka značených tras: 1 600 Km
Začátek 07.11.2015 Ukončení ? Počet etap ? Celková účast ? MAPY.CZ